Eventkalender 2012

Januari 2012

Uppköp av etableringsrättighet för privat sjukvård

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Förbundsgymnast SHF A herr

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

Februari 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

Mars 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Medicinsk nätverksträff SHF

Bedömningar CAST Medical

 

April 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Förbundsgymnast SHF A herr

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Företagsutbildningar

Bedömningar CAST Medical

 

Maj 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

IMS utbildning Ystad Rehab

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Företagsutbildningar

Fyscoach BIK Karlskoga

Bedömningar CAST Medical

 

Juni 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Förbundsgymnast SHF A herr

Fyscoach BIK Karlskoga

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Stötvågsbehandling introduceras på kliniken

Bedömningar CAST Medical

 

Juli 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Fyscoach BIK Karlskoga

Förbundsgymnast SHF A herr

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

Augusti 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Företagsutbildningar

Bedömningar CAST Medical

 

September 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Idrottsmedicinskt höstmöte Malmö

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

Oktober 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

November 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical

 

December 2012

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Rehabvägledare Skandia Lifeline

Bedömningar CAST Medical