Eventkalender 2010

Januari 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Pilgården Degerfors, Karolina & Brickegården, Karlskoga

KBT grupputbildning Stress

Koordinator Colluseum Club

Föreläsning LRF Konsult

Konsult HK Träningscenter

Terminsstart Dansaerobic

Bedömningar CAST Medical

 

Februari 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Pilgården Degerfors, Karolina & Brickegården, Karlskoga

Koordinator Colluseum Club

Konsult Företagshälsovården

Konsult HK Träningscenter

Bedömningar CAST Medical

 

Mars 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Pilgården Degerfors, Karolina & Brickegården, Karlskoga

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

Företagsutbildning Loka Brunn

Bedömningar CAST Medical

 

April 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

Instruktörsutbildning Kristinehamn

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

Maj 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

SHF medicinska kommitté nätverksträff Malmö

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

SHF Herr J-EM Kval Växjö

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

Juni 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården Laxå

Degerfors & Karlskoga

Konsult Företagshälsovården

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

Juli 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

Förbundsgymnast SHF Herr J

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

Augusti 2010

Förbundsgymnast SHF Herr J

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Koordinator Colluseum Club

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

September 2010

Företagsutbildning Loka Brunn

Seminarie CAST Medical Strömstad

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Konsult företagshälsovården

Företagsutbildning Loka Brunn

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

Oktober 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Promotionbåten

TEAM SPORTIA Tjejkväll

Företagsutbildning Loka Brunn

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Sjukgymnast Rävåsen IK

Bedömningar CAST Medical

 

November 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Best of the Best Convent

Bedömningar CAST Medical

 

December 2010

Sjukgymnastresurs ÖLL Primärvården

Laxå, Degerfors & Karlskoga

Konsult HK Träningscenter

Intag nya patienter Karlskoga Sjukgymnastik

Bedömningar CAST Medical