Eventkalender 2007

2007

Bedömningar Företagshälsovården

Föreläsning "Friskvård vs sjukvård" Friskvårdslinjen

Föreläsning "Träning som medicin" Colluseum Club

Dansanalyser Danskompani Raande-vo

Inspirationsföredrag Stora må bra dagen Västerås

Loka Inspirations Convent 2007

 

GENOMFÖRD STUDIE

Body PUMP: maximal och uthållig muskelstyrka efter en träningsperiod med Body PUMP